SDK pro podepisování z mobilních aplikací

Občanský průkaz s čipem může obsahovat kvalifikované certifikáty s příslušnými kryptografickými klíči. Pomocí občanského průkazu pak lze elektronicky podepisovat dokumenty, zprávy, atp....
Elektronické podpisy pomocí občanského průkazu lze vytvářet nejen na PC, ale také na mobilním telefonu. Pro podporu elektronického podepisování z mobilních aplikací je vytvořen Software Development Kit (SDK).
Mobilní podpisové SDK je určeno pro aplikace třetích stran a zabezpečuje přístup k podpisovým funkcím občanského průkazu. SDK umožňuje vypsat seznam certifikátů a realizovat podpisovou operaci.
Dodavatelé mobilních aplikací mohou SDK použít pro integraci elektronického podepisování do aplikací, které produkují.

Vlastnosti SDK

SDK je navrženo jako modulární, tudíž každá jeho funkce je zaručena jednou komponentou. Podpisové SDK má tyto základní vlastnosti:

  • Je implementováno jako softwarová knihovna bez grafického rozhraní, určená pro integraci do aplikace
  • Je určena pro použití v aplikacích třetích stran
  • Pracuje bez připojení k internetu
  • Prostřednictvím čtecího zařízení (dále jen “čtečka”) komunikuje s čipem občanského průkazu
  • Umožňuje vytvořit kvalifikovaný elektronický podpis

Podporované platformy

Podporované operační systémy jsou:

  • Android verze jsou 4.4 až 8.x, tedy API úroveň 19 až 26
  • iOS ve verzích 10, 11 a 12

Podporované čtečky

SDK integruje kartu eOP a tři vybrané Bluetooth čtečky kontaktních čipových karet:

  • ACR 3901 U-S1 (ACS)
  • bR301 BLE (Feitian) – podporována je čtečka s Bluetooth low energy (černá varianta)
  • CT 1100 (Gemalto)

Pro podporu konkrétní čtečky je nutné použít ovladače dodávané výrobcem čtečky. Tyto ovladače jsou integrovány do modulů, které lze použít v kombinaci s mobilním podpisovým SDK, tak že moduly zajišťují spojení s čtečkou a mobilní SDK zajišťuje komunikaci s kartou.

Dokumentace a SDK ke stažení

Veškerá dokumentace, ukázkové aplikace i SDK samotné jsou dostupné na speciálních stránkách githubu zřízených Ministerstvem vnitra České republiky. Úvod dokumentace a rozcestník pro další kroky je k dispozici zde: https://github.com/Ministerstvo-vnitra/EOP_Dokumentace_a_vzorove_aplikace/wiki